Aihearkisto: Uncategorized

Koulujen päätöstyöpaja

Koulut päättyivät ja Bysiksen nuoret osallistuivat Oulun katutaide ry:n järjestämään työpajaan 4.6.2016. Tässä kuvia etenemisestä.

Mainokset

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun katutaide ry:n vuodelle 2016 hyväksytty toimintasuunnitelma. Osin varsin yleisluontoinen, mutta siltikin täyttä toimintaa tälle vuodelle. Jos sinulla on ideoita toiminnasta, niin kirjoita ajatuksesi tämän jutun kommentteihin.

Taide

 • Toteutetaan vuoden aikana 20 uutta katutaideteosta nykyisille ja uusille pinnoille Oulun alueella.
 • Taidetta toteutetaan yhteistyössä Oulun alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.
 • Ylläpidetään nykyisiä vapaita taideseiniä ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus niissä. Pyritään saamaan uusia pintoja vapaiksi seiniksi.
 • Välitetään tilaustöitä yhdistyksen jäseninä oleville taiteilijoille

Talous

 • Välitetään tilaustöitä yritys- ja yhteisötoimijoille ja pyrkii ottamaan välistä komissiot, joilla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa
 • Haetaan sekä rahallista että materiaalista sponsoriavustusta
 • Haetaan sopivaksi koettuja apurahoja sekä yhdistystukea sitä myöntäviltä tahoilta.

Jäsenet

 • Yhdistys pyrkii rekrytoimaan uusia jäseniä niin, että sillä olisi vuoden 2016 lopussa 50 maksavaa jäsentä.
 • Aktivoidaan jäseniä mukaan toimintaan ja haetaan jäseniä kiinnostavia uusia toiminnan muotoja

Muu toiminta

 • Koulutetaan yhdistyksen jäseniä katutaiteen myymisessä, teosten toteuttamisessa ja yhdistystoiminnassa
 • Järjestetään yleisötapahtumia joko itsenäisesti tai muiden toimijoiden järjestämien tapahtumien osana
 • Hoidetaan yhdistyksen hallinto laadukkaasti
 • Viestitään aktiivisesti toteutuneista ja tulevista tilaisuuksista, töistä ja aikaansaannoksista sekä jäsenistölle että medialle ensisijaisesti sähköisten medioiden kautta
 • Ylläpidetään verkossa olevaa katutaidekarttaa sekä yhdistyksen verkkosivuja sekä sosiaalisen median läsnäoloa

Oulun katutaide ry:n vuosikokous 2016

Oulun katutaide ry piti vuosikokouksensa torstaina 28.5.2016. Kokouksessa annettiin tili- ja vastuuvapaus vanhalle hallitukselle ja valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen toimintakertomus, mikä antaa varsin tarkan kuvan viime vuoden toiminnasta.

Oulun katutaide ry:n toimintakertomus 2015: 

Yleisesti vuodesta

Oulun katutaide ry toimi 2015 ensimmäistä toimintavuottaan. Tätä aiemmin yhdistyksen toimintaa oli harjoiteltu parin vuoden ajan pilottihankkeella, josta oli erityisesti 2014 saatu aikaan näkyviä teoksia kaupunkikuvaan. Vuoden 2015 aikana toimintaa alettiin virallistamaan yhdistyksen kautta ja samalla tavoitteena oli laajentaa toimijapohjaa.

Ensimmäinen vuosi oli toiminnan muodon hakemista. Osittain tavoitteet olivat selkeät – lisää taidetta katukuvaan – mutta myös muuta toimintaa tuli kehittää. Yleisesti yhdistyksen ensimmäisenä vuonna vähän kaikki on kesken ja tarvitsisi työtä – jäsenhankinta, talouden kehittäminen, itse toiminta jne.

Toiminnan keskeisenä haasteena olivat hallitusjäsenten henkilökohtaiset kiireet, jotka vaikuttivat vuoden aikana aikaan saatuihin tuloksiin.

Jäsenhankinnassa onnistuttiin osin hyvin, osin huonosti. Hyvin onnistuttiin taiteilijajäsenten hankkimisessa ja voidaan sanoa, että yhdistys edustaa hyvin oululaisia katutaiteilijoita. Sen sijaan jäsenhankinta ei onnistunut taiteen ”kuluttajien” eli muiden kuin taiteen tuottamisesta kiinnostuneiden henkilöiden saralla. Tätä ei suuremmin ehditty analysoimaan, mutta tulevaisuutta ajatellen jäseniksi tarvitaan monenlaisia ihmisiä – myös sellaisia jotka haluavat kuulua yhdistykseen sen päämäärien edistämiseksi vaikka eivät itse taidetta tuottaisikaan.

Yhdistyksen taiteilijajäseniä kysyttiin monenlaisiin projekteihin mukaan. Osa oli kaupallisia, osa ei. Selvänä kehityskohteena tulevaisuutta varten on taiteilijoiden portfolioiden tuotteistaminen helpommin markkinoitavaan muotoon. On vaikea tarjota tekijää tilaajalle, kun tyyli on avoin.

Lokakuussa yhdistyksen puheenjohtajalle myönnettiin kaupunkisuunnittelupalkinto tunnustuksena työstä vireämmän Oulun eteen.

Yleisesti monia kiinnostavia avauksia tehtiin, mutta maaliin saatiin vietyä huomattavasti harvalukuisempi joukko projekteja. Yleisesti voisi sanoa, että kaikkiin kulttuuriaiheisiin tapahtumiin liittyy rahan niukkuus, mikä rajoittaa tekemistä. Tilaustöiden osalta aikaa vie byrokratia ja päätöksenteko, vaikka sinällään itse prosessi mahdollistaisi nopeammankin etenemisen.

Yhdistyksellä oli vuoden päätteeksi 22 henkilö- ja yhteisöjäsentä.

Hallitus

Puheenjohtaja Petteri Parhi

VPJ Martu Väisänen

Sihteeri Sini Marjakangas

Taloudenhoitaja Kimmo Paananen

Hallituksen jäsen Lasse Rimpilä

Hallituksen jäsen Timo Tyynismaa

Varajäsen Konsta Ojamaa

 

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa

 

Toiminta

Yhdistystoiminnan tärkeimpiä tapahtumia vuoden ajalta.

Yhdistys perustettiin 9.3.2015. Hallitus järjestäytyi huhtikuussa ja yhdistysrekisteriin saatiin merkinnät kesäkuussa.

Yhdistys ylläpiti katutaidekarttaa, johon on merkitty useita teoksia Oulun alueelta. Kartta on käytettävissä verkko- ja mobiilisovelluksilla.

Talous

Yhdistyksen taloudenhoitaja avasi yhdistykselle tilin OP Ouluun.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja henkilöjäseniltään. Lisäksi yhdistyksellä oli kolme yhteisöjäsentä.

Suurimman tuloerän muodostivat toteutetuista teoksista saadut palkkiot. Ensimmäisenä vuonna oli hyvin vähän menoja.

Yhdistys haki suoraa sponsoria yhden suomalaisen huipputaiteilijan saamiseen Ouluun paikalliselta yritykseltä, mutta hanke ei lopulta edennyt. Samalla kuitenkin koestettiin mesenaattimalli, jossa yksittäinen yritys voisi toimia jonkin teoksen mesenaattina ja mahdollistajana.

Taide

Kesäkuussa koettiin pieni takaisku, kun Intiössä ollut vapaa katutaideseinä suljettiin tilan isännöitsijän päätöksellä. Syynä pidettiin roskaamista – toisaalta kunnollisia roska-astioita ei lähialueella myöskään ollut.

Tilaa kulttuurille ry sai toimitilansa ulkoseinän vapaaksi seinäksi. Oulun katutaide ry toimi yhdyssiteenä seinän ja taiteilijoiden välillä.

Kauppurienkatu 5:n kohdalla sijainneeseen Kivisydämen hissin työmaa-aitaan toteutettiin yhdistyksen jäsenten toimesta laaja teoskokonaisuus. Teoksen tekemiseen osallistui neljä taiteilijaa. Teokset ehtivät olla n. kuukauden näkyvillä ennen kohteen valmistumista. Teoksista saatiin hyvää palautetta, vaikka taiteilijat saivat toteutusvaiheessa monenkirjavaa palautetta katutaiteesta ylipäätään.

Näkyvin ja työllistävin hanke oli saada Kivisydämeen taidetta maan alle ennen pysäköintitilan avautumista. Yhdistys etsi taiteilijoita ehdolle ja järjesti kilpailutuksen, jossa tilaaja valitsi jatkoon Pietu Kotilan ja Jukka Hakasen. Tätä ennen käytiin tutustumassa pintoihin rakenteilla olevassa tilassa. Teoksista toteutui lopulta Hakasen teos.

Tinatiellä olleeseen urheilukentän pukuhuonekoppiin toteutettiin teos, joka sai erinomaista palautetta tilaajalta ja urheilukentän käyttäjiltä.

OP Oululle välitettiin tilaustyölle tekijä Lääketieteen Killan kiltatalo Valhallaan.

Soittajankankaalle toteutettiin Oulun Energian tilauksesta kolme taideteosta muuntamokoppeihin. Teosten toteutus viivästyi useaan otteeseen, kun kohteet eivät olleet maalauskunnossa. Teoksista vastasivat lopulta Timo Tyynismaa ja Jukka Hakanen ja viimeiset teokset toteutettiin syyskuussa.

Värttöön Pohjantien alitukseen tehtiin avoimen haun kautta yksi seinä. Työhön osallistui neljä taiteilijaa, joista jokainen toteutti omia osioitaan yhteiseen kokonaisuuteen.

Yhdelle alueen suurista yrityksistä tarjottiin mahdollisuutta toimia taidemesenaattina kansainvälisen tason taiteilijavierailun mahdollistamiseen. Yritys ei tarttunut tilaisuuteen.

Vuoden aikana haettiin muutamaan yksityiseen tilaustyöhön tekijöitä.

Tapahtumat ja yhteistyö

Yleisesti yhteistyö Oulun kaupungin virastojen ja toimijoiden kanssa toimi erinomaisesti. Kaupunginvarikolta saatiin käyttöön maksutta liikenteenohjausvälineistöä. Viranomaiset auttoivat selvitystöissä ja yleisesti ilmapiiri oli katutaiteelle positiivinen.

Yhdistys osallistui toista kertaa Vectorama-tapahtumaan. Yhdistyksen jäsenet pohjustivat tarvikevarastoina toimineet kontit ja järjestivät peliaiheisen Street Art Battlen. Vectorama palkitsi pienimuotoisesti raadin suosikit.

Nuorten ystävät ry:n kanssa toteutettiin Pokkitörmälle työpaja. Nuorten ystävät toteutti omatoimisesti työpajan ja yhdistys hoiti taustaprosessit työpajan mahdollistamiseksi.

Heinäkuussa viriteltiin yhteistyötä Oulun katutanssien kanssa, mutta hanke ei toteutunut.

Suomi-Venäjä-seuran kanssa toteutettiin yhteinen katutaidetyöpaja. SVS vastasi kustannuksista ja hankki Stas Bags –nimisen taiteilijan Pietarista ohjaamaan työpajaa. Työpajaan osallistui n. 10 henkilöä. Toteuttiin Värttöön muraali.

Oulun Musiikkivideofestivaalien aikaan toteutettiin Valveen piha-alueella yhteistyössä Real Dealin kanssa katumaalaustapahtuma.

Keskusteltiin EU-rahoitteisen ”Kaupunkimaalarit” –hankkeen aloittamisesta. Tässä hankkeessa palkattaisiin järjestettäisiin nuorille työllistymistä ja työelämätaitoja edistävää toimintaa yhdessä jonkin paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Toiminnan päämuoto olisi katutaiteen tuottaminen asiantuntijoiden johdolla. Hanketta pohjustettiin mutta sitä ei käynnistetty vuoden 2015 aikana.

Qstockin kanssa neuvoteltiin teoksen toteuttamisesta, mutta teosta ei lopulta tehty tapahtuman yhteyteen. Yhdistyksen jäsenet tekivät festarien aihetta sivuavan teoksen omatoimisesti Pokkitörmän alikulkuun.

Liikuntakeskus Hukan kanssa pohjustettiin tulevia taideprojekteja. Tälle vuodelle aiottu teos siirrettiin seuraavalle vuodelle. Yhdistys kuitenkin selvitti mitä julkisen pinnan maalauslupa edellyttää ja tarvittavat luvat saatiin hankittua jo tälle vuodelle.

Taiteilijavierailua ja työpajaa Ruotsista pohjustettiin pitkään, mutta sitä ei lopulta saatu aikataulujen puolesta toteutettua.

Oulun Energialta tiedusteltiin mahdollisuutta toteuttaa lasten taidetyöpaja Ritaharjussa Oulun Energian hallussa oleviin muuntamoihin. Keskustelu ei edennyt muutamaa viestiä pidemmälle.

Materiaalista avustusta saatiin K-Rauta Äimärautiolta. Make Your Mark avusti materiaaleissa eri töiden yhteydessä. Real Deal tarjosi maalit musiikkivideofestareiden yhteishankkeeseen.

Media

Yhdistys oli vuoden aikana useita kertoja positiivisessa valossa alueen mediassa. Yhdistyksen puheenjohtaja oli tyypillisesti haastateltavana ja jutut käsittelivät katutaidetta kaupunkitilassa sekä yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys antoi haastatteluita mm. seuraaviin medioihin:

 • Kalevan Parempi Oulu –videoblogaus
 • Kansan uutiset
 • Kalevan kulttuurisivut
 • Yle
 • Kaltio

 

 

Kutsu: KatuArt -katutaidetyöpaja 5.-6.9.

fb_banner

KatuArt kutsuu nuoria osallistumaan Stas Bagsin vetämään katutaidetyöpajaan Oulussa 5-6.9.2015. Työpajan aikana suunnitellaan ja toteutetaan seinämaalaus Kemintien varrella olevan rautatiesillan alikulkuun. Osallistujiksi otetaan seinämaalauksesta kiinnostuneita suomalaisia ja Suomessa asuvia venäjänkielisiä nuoria.

Työpajan vetäjä Stas Bags on kahdentoista vuoden graffitimaalarin uran jälkeen saavuttanut vankan aseman nykytaiteilijana. Hänenen tuotantonsa koostuu perinteisitä tauluista ja seinämaalauksista, videoista ja installaatosta logo- ja julistesuunnitteluun asti.

Stas Bagsin tuotantoa on nähtävillä  osoitteessa http://milkandvodka.ru

Ilmoittaudu katutaidetyöpajaan tästä.

Tietoa työpajasta

Suomi-Venäjä-Seura tuottaa ja toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa hankkeen, jossa järjestetään suomalais-venäläisiä katutaidetyöpajoja nuorille. Vetäjänä työpajoissa on venäläisiä taiteilijoita, osallistujina suomalaisia ja Suomessa asuvia venäjänkielisiä nuoria.  Työpajoja pidetään Turussa, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa, Imatralla ja Helsingissä.

Hanke on jatkoa Suomi-Venäjä-Seuran vuonna 2013 toteuttamalle YOUTH ARTISTS ON THE STREETS –projektille Helsingissä, Hyvinkäällä ja Turussa. Se sai todella hyvää palautetta. Suomalaisten ja venäläisten nuorten yhteistyö poiki hyviä ystävyyssuhteita ja jopa vierailuja Venäjälle.

Hallitus kokoontui 1.7.

Tämä referaatti on Oulun Katutaide ry:n 1.7. järjestetyn kokouksen pöytäkirjasta.

Ajankohtaista

Oulun katutaidekartta on avattu!

Oulun Katutaide ry on julkistanut avoimen katutaidekartan, johon tullaan keräämään yhteen oululaista katutaidetta helppokäyttöiseen karttanäkymään. Avoin katutaidekartta on nähtävissä osoitteessa http://www.grafetee.com/oulunkatutaide.

Lisäksi palvelua voi käyttää mobiililaitteilla omilla sovelluksillaan. Alkuvaiheessa palveluun on tuotu noin 40 katutaidekohdetta eri puolilta Oulua. Avoimen kartan ideana on, että kuka tahansa voi kuvata löytämäänsä taidetta ja lisätä sen kartalle.

Kuvan lisäksi teokseen suositellaan sijaintitiedon lisäksi lisäämään lyhyt kuvaus. Katutaidekartan rooli on toimia myös elävänä arkistona. Teosten luonnetta ei ole rajoitettu ja mukaan toivotaan kaikenlaista katutaidetta neulotuista töistä graffitiin.

Tulevat tapahtumat

–       Soittajankankaan sähkökoppeihin on tulossa väriä.
Kaksi kopeista on lähes valmiita maalausta varten
ja niitä aletaan työstämään yksi kerrallaan.

–       Yhdistys avaa haun alikulussa sijaitsevaan seinään.
Paikka on lähellä keskustaa ja yleisellä kulkureitillä.

Oulun Katutaide ry:n hallitus kokoontui 15.6.

Tämä referaatti on Oulun Katutaide ry:n 15.6. järjestetyn kokouksen pöytäkirjasta.

Katutaideyhdistys oli mukana Vectorama- tapahtumassa art-battle kilpailulla. Kilpailussassa valmistuneet työt arvioidaan yleisöäänestyksellä ja voittajat palkitaan äänestyksen sulkeuduttua.

Intiön katutaideseinä on toistaiseksi suljettu
Syy tähän on roskaaminen seinän alueella, paikalle on jätetty työvälineitä ja muita roskia. Lisäksi muuta ympäristöä on maalattu ja sotkettu.
Yhdistys on ottanut tehtäväkseen avata seinän uudestaan ja ehdottaa kaupungille mahdollisuutta hankkia roskiset Intiön seinän välittömään läheisyyteen.

Tilaa Kulttuurille -yhdistys on kuitenkin avannut Tukikohdan seinän maalaajille.


TULEVIA TAPAHTUMIA

Jumprun edessä olevan väliaikainen seinä saa kokea Masan ja Markon kosketuksen, ennen Kivisydämen hissin valmistumista.

Liikuntakeskus Hukka kaavailee yhdistyksen kanssa tilaustyötä omalle eteläiselle seinälleen. Hukalla on visio työn muodosta, ja se tulee saamaan vuosittain täyttöä niin että mahdollisesti työllistää samoja tekijöitä useampaan kertaan.
Seinä on aaltopeltiä ja siksi hyvin haastava pinta.
Kooltaan sitä on paljon, eli se työllistää varmasti useamman tekijän. Katutaideyhdistys ottaa vastaan tekijöiden ilmoittautumisia jonka jälkeen tiedottaa työtä koskevista yksityiskohdista. Työ toteutetaan 8.8.mennessä.

Välivainiolla sijaitsevaan parkkihallin takaseinään on toivottu työtä.
Työ on vaiheittain toteutettavissa  -esimerkiksi useana kesänä peräkkäin- ja tulevat luonnokset yhdistys hyväksyttää taloyhtiöllä. Alamme etsiä tekijää kun saamme sovittua viimeiset asiat taloyhtiön kanssa.

Oulun musiikkivideofestarit 14.-16.8. on ollut kiinnostunut ottamaan ohjelmaansa avoimen seinän. Tapahtuma järjestetään valveella ja mahdollinen seinä pystytetäisiin Valveen taakse sijaitsevaan puistoon, jossa on tilaa maalata.

Qstock 2015 etsi maalaajaa tapahtumaansa.
Työ toteutetaan festivaalin toivomana ajankohtana viikonloppuna. Teoksen käytännön järjestelyt sovitaan suoraan Qstockin kanssa ja Oulun katutaide ry toimii tässä asiassa vain viestinviejänä.

Tämän kesän maalauspaikkojen haku aukaistaan nettisivuille.
Yhdistyksellä on muutamia varmistettuja seiniä kontollaan, jotka laitetaan jakoon kesän aikana. Seiniin on siis luvat maalata ja omistajat ovat tiedossa. Ilmoitamme haun alkamisesta nettisivuillamme myöhemmin.

MUUTA

Kaleva valitsi yhdistyksemme Parempi Oulu –sarjaan. Sarja tulee tekemään yhden jakson yhdistyksen toiminnasta.

Oululaisten yhteinen katutaideteos valmistuu taiteiden yössä

Oulun Taiteiden yössä 21.8. toteutetaan ensimmäistä kertaa kaikille oululaisille avoin katutaidetyö. Osallistuminen on helppoa: kiinnostuneet voivat tulla paikalle Oulun vapaalle katutaideseinälle osoitteeseen Tykistökatu 13 (Nuorten työpajan ja rautatien välissä) ja osallistu teoksen toteuttamiseen. Teoksen toteuttaminen aloitetaan klo 16.00 alkaen ja sitä tehdään niin kauan kuin valoa riittää.

Paikan päällä on kokeneita ohjaajia jotka koordinoivat työtä ja auttavat välineiden käytössä. Jos uskallus ei riitä, niin paikalla on myös oma alue harjoittelua varten. Tapahtuma on ikärajaton, joskin nuorempien toivotaan osallistuvan teoksen tekemiseen vanhempiensa kanssa. Oululaisten yhteinen katutaideteos on osa Oulun katutaidehanketta.

 

Pokkisen alikulussa uutta katutaidetta

Tällä kertaa julkaistaan suoraan tiedote.
IMG_1109 IMG_1110 IMG_1111
Oulun Pokkitörmän alikulkukäytävä on saanut kesäkuussa uuden visuaalisen ilmeen.  Kuvataiteilija Artsi ja tatuointitaiteilija Saana Susanna ovat toteuttaneet kaksi suurta kaupunkitaideteosta vesiuoman molemmin puolin. Saana Susannalle kyseinen kohde on ensimmäinen lajissaan, Artsilla on aikaisempaa kokemusta ulkotiloissa työskentelemisestä ja isojen teosten valmistamisesta.
Tekijäduon sparraajana on toiminut Oulun taidemuseon määräaikainen museoassistentti, taidemaalari S. Kontio. Pilke silmäkulmassa Kontio kertoo, että tällaisia ajan kanssa toteutettuja performanssin omaisia kaupunkitaidehankkeita tarvitaan paitsi julkisen kaupunkitilan elävöittämiseksi ja kaupunkilaisten itseilmaisutaipumusten rohkaisuun, myös ”syrjäytymisvaarassa” olevien kavereiden motivoimiseksi, sekä heidän taiteensa arvostuksen kohottamiseksi. Tällä tavalla yleisesti epäilyttäväksi mielletty toiminta tuodaan keskusteluetäisyydelle ja otetaan rakentavaksi osaksi yhteisöllistä elämää. Molemmat, sekä tekijät, että kokijat, voivat kohdata toisensa päivänvalossa.
Pokkitörmän maalaukset liittyvät Oulun taidemuseon lokakuussa avautuvaan Häntä pystyyn! -Terveisin kissat ja koirat -näyttelyyn. Vedenpuoleisen seinän Stop Heitin -teoksesta löytyy viitteitä afrokaribialaiseen kulttuuriin. Maalauksen
keskivaiheille sijoitettu kruunupäinen jalopeura omaa vahvan vertauskuvallisen latauksen. Siinä voi nähdä vaikkapa kuolleista heränneen Narnian vapahtajan – Aslanin. Kevyenliikenteenväylän puoleisen seinän aiheena on liike, väri, kaksi karppia ja kaksi kissaeläintä. Japanilaisessa tatuointisymboliikassa erittäin suositut karpit ilmentävät periksi antamattomuutta.
Teokset on toteutettu yhteistyössä taidemuseon, Oulun Katutaide -hankkeen ja paikallisen yksityisen mesenaatin kanssa.